Eureka tende

Tende Eureka namijenjene su za zaštitu zimskih vrtova od svjetlosti i topline. Sastoje se od aluminijske konstrukcije koja je otporna na sve vanjske utjecaje i od aluminijske kasete. Ona sprječava izloženost namotanog platna nepovoljnim zimskim uvjetima. Na njih se montira visokokvalitetno impregnirano vodonepropusno platno sa zaštitom od UV zračenja.

Tende Eureka također se koriste na solarnim kolektorima kao zaštita od pregrijavanja vode.

Uvijek se pokreću na elektromotor s daljinskim upravljanjem zbog svoje specifične montaže na visokim krovovima što ju razlikuje od ostalih tendi. Na platnu je moguće napraviti otisak loga i reklama.

Skica tende

eureka tenda

Pošaljite upit o proizvodu